Privacybeleid

Privacybeleid Zundert Trucks (V.R. Trucks BV)

 

Introductie m.b.t. ons privacybeleid

De missie van Zundert Trucks is om de transportsector een aanspreekpunt te bieden voor transportmiddelen en aanverwante diensten. Dit omvat de aan- en verkoop van gebruikte wegtransportmiddelen, huuroplossingen en ook service na verkoop.

Teneinde onze klanten zo efficiënt mogelijk te kunnen ondersteunen, moeten we gegevens verzamelen. We doen dit met uw privacy als onze hoogste prioriteit en geven u controle over uw gegevens, terwijl we u toch alle informatie geven over onze producten en diensten waarin u geïnteresseerd bent. Wij geloven in de kracht van internet en e-commerce, en streven  ernaar het internet zo waardevol mogelijk te houden voor alle gebruikers. Daarom houden we ons aan de volgende principes om uw privacy te waarborgen:

• Controle: we geven u keuzes met betrekking tot de gegevens die we opslaan en ondersteunen u om uw voorkeuren op elk gewenst moment te wijzigen;

• Op verzoek: wij zullen de gegevens die we voor u opslaan binnen twee werkdagen overleggen;

• Beveiliging: we beschermen uw gegevens;

• Zinvolle informatie: wij gebruiken uw gegevens om de hoeveelheid irrelevante informatie die u ontvangt tot  een minimum te beperken.

Deze verklaring omvat het privacybeleid van Zundert Trucks en geeft uitleg over hoe wij uw informatie verwerken. Dit is van toepassing op alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt en op alle persoonlijke informatie die we uit andere bronnen verzamelen.

Verantwoordelijkheid

De GDPR moet ervoor zorgen dat bedrijven op een meer transparante, veiligere, specifiekere en restrictievere manier met persoonsgegevens omgaan. Dit privacybeleid is een gelegenheid om u te vertellen hoe wij omgaan met uw gegevens en tevens om u te wijzen op uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Doel en rechtsgrondslag

Zundert Trucks verwerkt persoonsgegevens op een manier die een hoge mate van bescherming garandeert. Voor elke gegevensverwerking is er een doel en een wettelijke basis. Omdat we ervoor willen zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn, behouden we alleen gegevens die uw relatie met Zundert Trucks verbeteren en om ervoor te zorgen dat u onze producten en diensten optimaal kunt gebruiken. In de meeste gevallen zal de verwerking van gegevens op de volgende rechtsgrondslagen worden gebaseerd:

• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract/overeenkomst waarin u een partij bent, of om stappen te ondernemen (op uw verzoek) om een ​​contract/overeenkomst aan te gaan (bijvoorbeeld wanneer u ons verzoekt om een ​​offerte voor een vrachtwagen te verstrekken);

• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een relevante wettelijke verplichting (bijvoorbeeld wanneer we bepaalde informatie over onze klanten moeten verzamelen voor belasting- of boekhouddoeleinden); of;

• De verwerking is in onze legitieme commerciële belangen, afhankelijk van uw interesses en fundamentele rechten (bijv. wanneer wij persoonlijke informatie gebruiken die onze klanten ons verstrekken om onze diensten te leveren, en dat verwerking niet nodig is in verband met een contract/overeenkomst waarin u een partij bent).

Bewaartermijn

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor deze informatie is verkregen en de aard ervan. We bewaren uw persoonlijke gegevens voor de periode die nodig is om aan het doel ervan te voldoen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is toegestaan of vereist. We zijn bijvoorbeeld verplicht om financiële gegevens 7 jaar te bewaren.

Dataveiligheid

We nemen passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang en ongewenste wijzigingen in uw gegevens te voorkomen. Op deze manier zorgen we ervoor dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat toegang tot de gegevens wordt beschermd en dat hiertoe beveiligingsmaatregelen worden getroffen.

Website

We verzamelen automatisch bepaalde soorten informatie wanneer u onze websites bezoekt. Geautomatiseerde technologieën kunnen het gebruik van logbestanden van een webserver omvatten om het aantal bezoekers, het land van herkomst en het gebruikte apparaat te registreren.

Andere websites

Dit privacybeleid is niet van toepassing op andere websites die via koppelingen met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze websites uw persoonlijke gegevens op een betrouwbare of veilige manier verwerken. Ons advies is altijd om het privacybeleid van de betreffende site te lezen om te bepalen hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens vrijgeven

Wij verhuren, verkopen of openbaren op geen enkele manier persoonlijke informatie over onze online bezoekers met niet-gelieerde derden voor hun eigen marketinggebruik. We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve in de omstandigheden die hieronder worden besproken.

Geautoriseerde serviceproviders

We kunnen uw informatie bekendmaken aan serviceproviders die wij hebben aangewezen (als bewerkers) om namens ons diensten te verlenen. Deze serviceproviders zijn contractueel beperkt in het gebruik of de openbaarmaking van de informatie, behalve indien noodzakelijk om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. We zullen uw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan genoemd zonder uw toestemming.

Uw gegevensbeschermingsrechten

U hebt verschillende rechten m.b.t. bescherming van uw gegevens. Ten eerste hebt u het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen. U hebt ook het recht om Zundert Trucks te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen of de verwerking ervan te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken door Zundert Trucks van uw persoonlijke gegevens, of gegevensoverdracht aanvragen. Houd er echter rekening mee dat Zundert Trucks niet altijd verplicht is om te voldoen aan een verzoek tot verwijdering, beperking, bezwaar of gegevensoverdracht. Evaluatie zal geval per geval worden gemaakt afhankelijk van onze wettelijke verplichtingen en de uitzondering op dergelijke rechten. Als u (een van) bovenstaande rechten wilt gebruiken, neem dan contact op met de DPO.

 

E-mail DPO (Nederland): anja@zunderttrucks.nl

Laatste update van deze verklaring: 08-10-2018

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: